Skip survey header

ĐĂNG KÝ PHIÊN THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

[English follows]
Phiên thông tin Giải Thưởng Vietnam HR Awards 2018
được tổ chức luân phiên và lặp lại bắt đầu từ ngày 27/4, vào lúc 10am – 12pm vào một số ngày nhất định, nhằm cung cấp cho các Doanh nghiệp quan tâm đến giải thưởng:
- Thông tin chi tiết về Cơ cấu Giải thưởng và Điều kiện dự thi
- Cách thức tham gia & chuẩn bị hồ sơ tham dự
- Giải đáp các thắc mắc và câu hỏi từ phía Doanh nghiệp

Địa điểm diễn ra: Lầu 6, Tòa nhà Star, 33 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM (Công ty Cổ phần Kết nối Nhân Tài)
----
Info sessions are conducted alternately from 27 April to May, starting from 10:00 am to 12:00 pm on certain dates,  in order to provide & consult enterprises on the application for Vietnam HR Awards 2018:
- Awards structure & eligibility in detail
- Awards document format
- Q&A
Location: 6th Floor, Star Building, 33 Mac Dinh Chi, Da Kao Ward, District 1, HCMC (Talentnet Corporation)

______________
 
Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký chọn khung thời gian phù hợp và điền các thông tin

CHỌN PHIÊN THÔNG TIN (Các khung thời gian khác sẽ liên tục được cập nhật)
Please tick on the time slot which suits you best (More time slots will be updated upon demand)
*This question is required.
THÔNG TIN LIÊN HỆ *This question is required.
Danh xưng
Salutation
This question requires a valid email address.
This question requires a valid number format.